Pojecie “zludzenia bólu” nie jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pojęcie “złudzenia bólu” nie jest taką niedorzecznością, jaką by się w pierwszej chwili mogło zdawać. Bóle psycho- genne określa się nazwą psychalgia. W praktyce rozróżnienie stanów bólowych bywa trudne. Oprócz prawdziwego zaniku czucia bólu, spowodowanego przerwaniem dróg czuciowych między obwodem i wzgórzem (analgesia), pamiętać trzeba jeszcze o dwóch pojęciach: analgognozji i analgotymii. Analgognosia. jest przeciwieństwem algognozji, czyli zdolności rozpoznawania bólu; stan ten można nazwać asymbolią bólową: chory doznaje bólu, lecz nie rozpoznaje go, reagując na podniety bólowe prze- sadnie, lękliwie, nieadekwatnie, nie uciekając przed źródłem bólu, ani nie bro- niąc się przed nim. Anolgothymia zaś jest stanem obojętności uczuciowej wo- bec doznawanego bólu; zdarza się to w ciężkiej melancholii, również u schizo- freników w przypadkach samoudręczertia, ponadto w ciężkiej histerii, wreszcie u rannych w szale bojowym. Za pomocą leukotomii przedczołowej można wy- . wołać sztucznie doświadczalną analgotymię: chory odczuwa wówczas ból, lecz nie przeżywa go uczuciowo; ból ten staje mu się obojętny. O wszystkich tych możliwościach pamiętać trzeba, gdy się rozważę. podmiotowe skargi. chorych, u których podejrzewa się obecność omamów czuciowych. 4. Zupełnie szczególne znaczenie mają typowe dla schizofrenii paranoidalnej Omamy przenoszenia myśli. Chorzy odczuwają oddziaływanie dru- gich ludzi jako wpływy magnetyczne, hipnotyczne, telepatyczne, “radarowe” itd. Albo sami zdolni są odczytywać cudze myśli, albo też skarżą się na wy- kradanie im myśli, na ugłośni anie się ich własnych myśli, np. w postaci echa. Zachodzi tu sprzęganie się omamów czuciowych ze słuchowymi, Narzucanie myśli odbywa się wśród doznań czuciowych, które w oczach chore go są wyni- kiem oddziaływań zewnętrznych. lOdciągarne myśli powoduje u nich uczucie pustki w głowie albo przeciwnie, natłoku myśli. Takie właśnie omamy zasługi- I walyby na nazwę omamów psychicznych, choć w. piśmiennictwie miana tego używa się w innym znaczeniu. Omamy czuciowe, a w szczególności ustrój owe, kojarzą się z omamami innych zmysłów w jednoznaczne zespoły omamów. [więcej w: , catering dietetyczny, filtry do wody, powiększanie piersi ]

Comments are closed.