psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Typowe cechy charakteropatyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Typowe są następujące cechy charakteropatyczne  to wrażliwość, wybuchowość, zaleganie afektu, znaczne obniżenie uczuciowości wyższej, euforia. Rozpoznanie w tym przypadku było prawdziwym triumfem diagnostyki psychiatrycznej, rozpoznano bowiem organiczne podłoże zaburzeń charakterologicznych tylko na podstawie cech psychicznych, gdyż potwierdzenie neurologicznoradiologiczne uzyskano znacznie później, i to wśród sporów, niektórzy bowiem rozpoznawali tu psychopatię i histerię, opierając się na przestarzałych sprawdzianach psychologicznych. Przypadek ten. był przedmiotem kilkakrotnych ekspertyz sądowopsychiatrycznych. Alkoholizm przewlekły przebiega             ze znamiennymi cechami charakteropatycznymi, które czasem górują nad wszystkimi innymi objawami zespołu psychoorganicznego.                        O charakteropatii w ścisłym znaczeniu mówimy wtedy, gdy objawy otępienne są słabo wyrażone, a na pierwszym planie znajdują się objawy zwyrodnienia charakteru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Stan neurologiczny

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Stan neurologiczny (prof. Kuligowski) czaszka nieco tkliwa na ucisk i opukiwanie w lewej okolicy czołowo-ciemieniowej, nieco słabsza innerwacja w zakresie dolnej gałązki nerwu twarzowego lewego, odruchy okostnowe i ścięgniste kończyn górnych po stronie lewej nieco żywsze, przy próbie palec nos po stronie lewej ruch mniej płynny, klawiatura i a po lewej stronie mniej sprawna, próba Mayera po stronie prawej ujemna,  palców prawej dłoni, przychodzeniu słabsze balansowanie prawą kończyną górną. Odruchy ze ścięgien Achillesa bardzo żywe, równe, Babiński ujemny. Odruch Westphala po prawej faza dolna addukcja uda po prawej nieco większa. Przy próbie  ruch niezupełnie płynny, czucie skórne: po stronie lewej czuje nieco słabiej dotyk i ukłucie, czucie głębokie bez zmian, próba Romberga lekko się chwieje. Read the rest of this entry »

Comments Off

Czyny impulsywne

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Czyny impulsywne nie muszą jednak bynajmniej przebiegać z jakościową zmianą świadomości. W przypadkach tych nie ma nie- pamięci. Przestępca może szczegóły dokonanego czynu Opisać jak najdokładniej. nie potrafi tylko wyjaśnić, dlaczego w danej chwili nie uświadamiał sobie karalności i następstw czynu. W niektórych przypadkach nie można nawet stwierdzić wybitniejszego zwężenia pela świadomości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Druga cecha procesów myślowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Drugą cechą procesów myślowych jest możliwość poznania uogólnionego. Związek między dwoma faktami nie jest jednorazowy, jest powtarzalny, a to dzięki ogólnym właściwościom poznawanej rzeczywistości. Wyniki swych spostrzeżeń człowiek uogólnia widząc cechy dotyczące całej grupy przedmiotów czy zjawisk podobnych. Dopiero dzięki tej drugiej właściwości mamy prawo mówić  o poznawaniu związków przyczynowych. Pozwala to człowiekowi na poznawanie rzeczy, których bezpośrednio nie spostrzegł, a nawet na przewidywanie przyszłego biegu wypadków   i skutków własnych działań. Read the rest of this entry »

Comments Off

Charakteropatia u narkomanów

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Charakteropatia tego typu jest analogiczna do alkoholowej. Przy omawianiu morfinizmu zwracaliśmy uwagę na fakt, że czynności intelektualne tych chorych mogą w ciągu długiego czasu nie wykazywać upośledzenia, żel natomiast głównego uszczerbku pod wpływem nałogu doznaje charakter osobnika. I tutaj bardzo często słyszy się zdanie, że psychopatia usposabia do narkomanii. Doświadczenie kliniczne mówi nam jednak, że morfinizm jest przeważnie pochodzenia środowiskowego, nawet jatrogennego. Gdy porównujemy obecny stan z dawnym, odtworzonym tylko na podstawie wywiadu, nie zawsze jesteśmy dość obiektywni i skłonni jesteśmy obecne cechy charakteropatyczne rzutować daleko wstecz. Read the rest of this entry »

Comments Off

Piśmiennictwo kazuistyczne i fakty kliniczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Piśmiennictwo kazuistyczne pełne jest zadziwiających faktów klinicznych. Często przytacza się przypadek uczulonego chorego na mąkę, który dostawał napadu astmy. w zetknięciu z obojętnym białym proszkiem podobnym do mąki. Można wywołać. alergiczną pokrzywkę sugerując uczulonej na poziomki osobie zetknięcie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Psychogeneza stanów alergicznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Z mnóstwa możliwych przykładów warto poświęcić więcej uwagi zagadnieniu alergii, które od dawna bywa kością niezgody między jatromechanistami i psychogenistarnf. Można na izolowanej tkance badać reakcję antygenu z przeciwciałem po zadziałaniu jadu prowokującego. To pracowniane zjawisko jest niezależne od impulsów nerwowych, a tym bardziej psychicznych, odpowiada więc doskonale fizykochemicznemu wzorcowi. Jatromechaniści wnoszą stąd, że czynniki nerwowopsychiczne są niepotrzebne. Błąd leży w tym, że ta sama tkanka poddana działaniu histaminy inaczej reaguje, jeżeli jest częścią żywego ustroju. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zwyrodnienie charakterologiczne narkomanów

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Zwyrodnienie charakterologiczne narkomanów jest powszechnie znane. Natomiast znacznie mniej zrozumienia ma się dla następstw charakteropatycznych nałogowego zażywania środków nasennych, przeciwbólowych, ataraktycznych, pobudzających i innych. U farmakomanów wytwarza się z upływem czasu coraz większa zależność od zażywanego leku. Jeżeli go nie zażyją, to odczuwają bóle, niepokój, złe samopoczucie, cierpią na bezsenność i inne dolegliwości, które potrafi uśmierzyć tylko zwiększająca się z czasem dawka leku. U ludzi tych można zauważyć narastający egotyzm, wynikający z samoobserwacji, z obawy przed pojawieniem się dolegliwości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Rozpoznania różnicowe po zatruciu

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Rozpoznanie opiera się na szeregu stwierdzonych objawów, które rozwinęło się po przebytym zatruciu, dobry kontakt afektywny przy upośledzonym kontakcie intelektualnym, dobra modulacja i adekwatność afektu, ciężkie uszkodzenie pamięci, głównie zdolności zapamiętywania i przechowywania, euforia i chwiejność afektywna, przewlekły charakter sprawy, obecność objawów neurologicznych świadczących o organicznym uszkodzeniu układu, nerwowego ośrodkowego, zmiany charakteropatyczne ze znacznym upośledzeniem uczuciowości wyższej, wreszcie oporność na leczenie metodami wstrząsowymi. W rozpoznaniu różnicowym można było wykluczyć niedorozwój umysłowy, gdyż początkowy rozwój umysłowy dziecka aż do 9 r. ż. był bardzo dobry, a gdyby nawet wywiad nie był dostarczył pod tym względem informacji, to i tak pierwotny dobry poziom intelektualny można było stwierdzić na podstawie zachowanego słownika wyrazów i pojęć. Psychopatia również nie wchodziła w rachubę, jeśli się zważy, że rozwój charakterologiczny dziecka był prawidłowy, że zaburzeniom charakteru towarzyszyły od początku liczne objawy dementywne i że stwierdzić można było objawy neurologiczne, stanowiące wyraz encefalopatii. Read the rest of this entry »

Comments Off

Specjalistyczne zagadnienia kliniczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

W każdej innej dziedzinie medycyny,  z wyjątkiem może pediatrii, gdy chodzi o male dziecko, chory na ogół chętnie poddaje się badaniom lekarskim, rozumie ich celowość, pragnie pomóc lekarzowi w jego pracy rozpoznawczej, dostarcza mu wszelkich potrzebnych wiadomości. Chorym psychicznie bardzo często brak poczucia choroby. Wielu chorych odznacza się podejrzliwością lub wykazuje dążność do dysymulacji. Niektórzy chorzy bywają tak podnieceni, że niepodobna lub przynajmniej bardzo trudno skupić ich uwagę. Chorzy, którzy mają poczucie choroby i szukają u lekarza ratunku, często mają do tego stopnia zwolniony tok myślenia lub zahamowany napęd psychoruchowy,                        że z największym trudem zdolni są dobyć głosu, aby się wywnętrzyć. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »