psychiatra warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Upośledzenie i uszkodzenie dróg czuciowych

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Tutaj zaliczyć trzeba osobliwe zaburzenia schematu ciała, którym Seitelberger (1952) nadał nazwę. Chory doznaje wrażenia, jakoby jakaś jego część ciała, wyjątkowo nawet całe ciało, zmieniło się pod względem wielkości, grubości lub ciężaru. Najczęściej spotyka się te zaburzenia  stosunku do członków amputowanych. Chodzi tu o upośledzenie lub uszkodzenie doprowadzających dróg czuciowych, najczęściej                          o umiejscowieniu między wzgórzem a czuciowym obszarem kory mózgowej. Chory dotknięty takim cierpieniem podaje np., że ręka jego powiększyła swoje rozmiary, że głowa skurczyła się i wtłoczyła w klatkę piersiową, że całe ciało skurczyło się lub rozszerzyło na boki, że nogi powiększyły się do ogromnych rozmiarów i stawiają kroki olbrzyma. W naszym przypadku porażenia postępującego chora doznawała uczucia,  że jej powiększona głowa lata w górę i w dół, że odpada od ciała i krąży nad ciałem. W daleko posuniętym otępieniu trudno w takich przypadkach orzec, czy chodzi tylko o metamorfognozję, czy też również o fantastyczne urojenia, osnute na tych przedziwnych zaburzeniach spostrzegania. Klages (1954) zwrócił uwagę na podobieństwo niektórych przeżyć omamowych czuciowoustrojowych schizofreników                    do parestezji doznawanych przy organicznym uszkodzeniu wzgórza. Ci ostatni chorzy podają np., że ich kończyny powiększają się do olbrzymich rozmiarów lub oddzielają się od tułowia, że głowa ich pomniejsza się do rozmiarów punktu lub powiększa jak balon wewnątrz pusty, lub wewnątrz .gorący aż do wrzenia, że członki rozpadają się, że całe ciało staje się lekkie, jakby się unosiło, że jednej połowy ciała jakby brakowało itd. Takie same skargi wypowiadają schizofrenicy, stąd częste pomyłki. Można ich uniknąć, jeśli się zważy,  że schizofrenicy, wypowiadając tego rodzaju omamy czuciowoustrojowe, nie zdradzają dostosowanego do tych wyobrażeń stanu czuciowego (paratymia)                i mają przy tym pełny sąd realizujący, tj. przekonanie, że doznaniom tym odpowiada rzeczywisty stan rzeczy, podczas gdy chorzy z uszkodzonym przeżywają uczuciowo te doznania i nie wierzą w ich realność. [więcej w:  Psycholog Wrocław, psychologia pracy, psychoterapeuta, psychoterapia wrocław ]

Comments Off

Halucynacyjne pojawienie się sobowtura

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Pokrewnym zjawiskiem jest halucynacyjne pojawienie się sobowtóra (aIter ego), opisane po raz pierwszy przez Antona w r. 1893; objaw ten należy do zespołu anozognozji Antona Babińskiego. Przeważnie w przebiegu lewostronnego porażenia chory nie spostrzega tego stanu, natomiast przeżywa halucynacyjne obecność leżącego obok niego sobowtóra, który byłby jak gdyby produktem regeneracji imaginacyjnej półschematu ciała usuniętego ze świadomości na drodze autoamputacji (Potzl 1924). Próbowano genezę tego rozdwojenia schematu ciała wyprowadzać filogenetycznie z faktów biologicznych powstawania dwóch indywiduów z przepołowionego ciała robaków albo z możliwości powstania dwóch bliźniaków z pierwszej komórki zarodkowej. W  wzrokowych hemiplegików sobowtór występuje czasem jako bliźniak jednojajowy – ten brat dotknięty bywa porażeniem połowiczym, sam chory jest anozognostycznie zdrowy. W związku   z tymi spostrzeżeniami powstało pojęcie autoskopii (heautoskopii), które rozciąga się czasem zbyt daleko, nawet na zjawiska prawidłowe w rodzaju widzeń hipnopompicznych, obrazów ejdetycznych, marzeń na jawie (Lukianowicz 1958). Zjawiska te określa się nazwą parahalucunacyjnych. Poeck  i Orgass (1964) opisali przypadek z wykształconymi  fantomowymi, które powstały według spostrzeżeń dokonywanych na drugich ludziach     i to spostrzeżeń wyłącznie wzrokowych. Osobnik ten np. liczył na nieistniejących palcach, dotykał podanej mu ręki i czuł jej ciepłotę itd.      Na tej podstawie autorzy dochodzą do wniosku, że poczucie schematu ciała jest  funkcją ośrodkowego układu nerwowego, dojrzewającą .     Do jej ujawnienia się wystarczy pobudzenie jednej jakości zmysłowej albo sensomotorycznej, albo wzrokowej, jak w opisanym przypadku. Badania nad psychopatologią przeżyć kompensacyjnych, związanych z zagadnieniem zaburzeń schematu ciała, dalekie są jeszcze od zakończenia    i wymagać będą w przyszłości jak najściślejszej współpracy psychiatrów i neurologów z obeznanymi z psychopatologią psychologami. Zespołowe te badania powinno się przeprowadzić wśród osobników, którzy wskutek wad rozwojowych przyszli na świat               z brakiem kończyn lub ze zniekształceniami. Z pojedynczych spostrzeżeń zdaje się wynikać, że osobnicy ci posiadają prawidłowe poczucie schematu ciała, które stanowi psychiczną kompensację powstałą samoczynnie, wbrew anatomicznej rzeczywistości. [więcej w:  psychoterapeuta warszawa, psycholog sportu, psychoterapia, psychoterapia warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »