psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Omamy kojarzące się ze złudzeniami

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Omamy kojarzące się  ze  złudzeniami mogą chorego zdezorientować w otoczeniu do tego stopnia, ze rzuca się on na otoczenie. Spostrzeżenia prawidłowe kojarzą się wówczas i zlewają ze spostrzeżeniami omamowymi w jedną całość. Czasem jednak zjawy omamowe odcinają się dość wyraźnie od przedmiotów spostrzeganych prawidłowo, odróżniając się od nich jakimiś szczególnymi cechami, nie zawsze dającymi się wysłowić. Ta ostatnia właściwość daleko częściej występuje przy omamach słuchowych. Omamy wzrokowe najczęściej bywają wielobarwne, zdarzają        się jednak i światłocienie. Omamy wzrokowe typu wizyjnego mogą przenosić chorego w świat groteski, bajki lub mistyki. Przeżywa on wtedy niebo, piekło, sceny bitewne wielkoludów itp. Stwierdzenie omamów wzrokowych nie zawsze jest rzeczą łatwą. Nie każdy chory, który mówi,     że coś widział, zasługuje na wiarę. Określeń takich używa się często na oznaczenie tworów wyobraźni, fantazji. Zwłaszcza dzieci, ale także             i bezkrytyczni chorzy nie zawsze potrafią ostro odgraniczyć wyobrażenia spostrzegawcze, do których zalicza się omamy, od wyobrażeń odtwórczych lub wytwórczych. To sarno dotyczy treści marzenia sennego, która nie dość ostro odgranicza się od przeżyć na jawie przy dość rozwiniętym lub obniżonym krytycyzmie. Zachodzi to zwłaszcza wówczas, gdy zmuszeni jesteśmy stwierdzić obecność w obrazie klinicznym omamów wzrokowych, odtwarzając je z przeszłości. Pomijając np. możliwość wprowadzenia lekarza W błąd w przypadkach histerii lub symulacji, wchodzi tu w grę trudność wysłowienia się chorego. Nie psychiatrzy, nawet ludzie bardzo skądinąd inteligentni, miewają w ogóle duże trudności  w opisie swoich stanów psychicznych. Trudności te bywają nieporównanie większe, gdy chodzi o ludzi prostych, niewykształconych, którym po prostu brak słów dla. opisania zawilszych zjawisk i subtelniejszych różnic między zjawiskami. Czasem, wprost przeciwnie, przeszkodę stanowi zbyt bogaty, zbyt poetyczny i obrazowy sposób wysławiania się niektórych ludzi. [podobne: zespół abstynencyjny leczenie domowe, badoo kielce, strefy tętna kalkulator ]

Tags: , ,

No Responses to “Omamy kojarzące się ze złudzeniami”

 1. 3D Waffle Says:

  [..] Cytowany fragment: laboratorium[...]

 2. Igor Says:

  Wszystko na kasę chorych

 3. Łucja Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: catering[...]

 4. Liliana Says:

  Kurcze miesni to cukier w diecie

Powiązane tematy z artykułem: badoo kielce strefy tętna kalkulator zespół abstynencyjny leczenie domowe