Omamy czysto dotykowe zdarzaja sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Omamy czysto dotykowe zdarzają się rzadko (h. haptiles). Chorzy odczuwają łażące po ciele owady, oddziaływania promieni i prądów lub nie- określone doznania skórne, które przypisują przyczynom urojonym. Daleko częściej wiążą się dotykowe omamy z ustrojowymi, tworząc wspólne spostrze- żenia, nierzadko wzbogacone o omamy innych modalności .: Chorzy czują, że się ich bije, elektryzuje, przypala, wywołuje u nich łechtaniem lub oddziaływa- niem na odległość przeżycia płciowe przyjemne lub przykre. Od parestezji odróżniają się te omamy swoim pochodzeniem zewnętrznym, są bowiem ro- bione przez kogoś z zewnątrz. I tu więc następuje rzutowanie na zewnątrz w znaczeniu obiektywizacji. Omamy ustrojowe są bardzo częste szczególnie w schizofrenii. Chorzy czują, że się im płuca wysysa, mózg ściska, że się ich w nocy gwałci, że się ich członki wbrew ich woli wprawia w ruch, albo że ich narząd mowy uruchamia się, tak że wychodzi z nich bez ich udziału mowa. Bogactwo przeżyć omamowych w tej dziedzinie jest przeogromne. W majaczeniu drżennym zdarza się, że chorzy leżąc przeżywają swoją pracę zawodową. Dzieje się to wskutek harmonijnego sprzężenia omamów ruchowo- -czuciowych z odpowiednimi omamami wzrokowymi, słuchowymi i nawet in- nymi. Chorzy ci doznają niekiedy wrażenia, że podstawa, na której spoczy- wają, chwieje się lub przedmioty dokoła stają się ruchome. Może to polegać na omamach przedsionkowych, dających choremu wrażenie unoszenia się lub spadania. Bóle również mogą być pochodzenia omamowego, chociaż w praktyce trudno je odróżnić od prawdziwych bólów organicznego lub czynnościowego pochodzenia. Ponieważ zmysł dotyku jest złożony, można sobie wyobrazić ha- lucynowanie w zakresie składowych zmysłu czucia. W ten sposób powstają omamy bólowe (h. dolorosae), omamy zimna lub gorąca, lub czyste omamy dotykowe. Te omamowe wrażenia zmysłowe dają w wielu przykładach wyj aś- . nienie podmiotowych skarg, wypowiadanych zwłaszcza przez schizofreników. Bardzo często jednak trudno nam przeprowadzić różnicowanie między oma- mami tego typu a rozlicznymi parestezjami, na które żalą się histerycy. Zwykle omamy doznają interpretacji urojeniowej, podczas gdy parestezje histeryczne pozostają w granicach dolegliwości hipochondrycznych: W wielu wypadkach chodzić może o iluzje, a nie o omamy. [podobne: , bielizna nocna, powiększanie piersi, integracja sensoryczna ]

Comments are closed.