Odczyn uczuciowy chorego bywa rozmaity.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odczyn uczuciowy chorego bywa rozmaity. Najczęściej chorzy oddżiaływają gniewem, rozdrażnieniem, czasem wściekłością. Czasem zamykają się w sobie. i oddają się swoim przeżyciom, odrywając się od świata. Po zachowaniu I cho- rych, ich mimice i pantomimice możemy odgadnąć, co przeżywają. Omamy płciowe odbijają się w wyrazie twarzy jako zachwyt, podniecenie, czasem za- wstydzenie, niekiedy jako chichot, podobny do odczynu na łaskotanie. U kobiet przeżywających omamy płciowe widuje się czasem rytmiczne ruchy bioder, prężenie się ciała i oznaki przeżywanego orgazmu, u mężczyzn może przyjść do wytrysku nasienia, chociaż najczęściej podniecenie to wyładowuje się w akcie samogwałtu. 5. Omamy smakowe i węchowe (hallucinationes gustatoriae et olfactoriae) rzadko występują samodzielnie, częściej zaś w połączeniu z innymi omamami. Dla chorych potrawy mają podejrzany smak lub zapach, jedzenie pozostawia im wstrętny smak w ustach, po czym otrucie daje znać o sobie wielu innymi omamami, np. ustrojowymi. Omamy węchowe bywają najczęściej przykre: przez dziurkę od klucza wpuszcza się im gaz lub smród, w nocy usypia się ich narkotykami dla dokonania na nich gwałtu itd. W pewnych stanach chorzy odczuwają miłe, podniosłe, kadzidlane lub podniecające płciowo zapa- chy. Odczyn uczuciowy na te omamy bywa czasem bardzo silny, chodzi tu bowiem z zasady o urojenia prześladowcze, ksobne lub inne, których treść omamy zdają się potwierdzać.
ZŁUDZENIA Złudzenia (illusiones) są to spostrzeżenia rzeczywiście istniejących przed- miotów, jednakże chorobliwie zmienione. Zjawiska te występować mogą już I w prawidłowych warunkach, gdy afekt ulegnie przesadnemu pobudzeniu, np. gdy się ktoś boi napadu rabunkowego, widzi w pniu drzewa czającego się roz- bójnika, a w byle szmerze jego kroki. Złudzenia takie w stanie psychotycznym są daleko częstsze, występują niezwykle łatwo z byle przyczyny i nie ulegają tak łatwo albo w ogóle nie ulegają korekcie, Jak co do omamów, tak i co do złudzeń obowiązuje zasada, że w chwili ich przeżywania musi być przekona- nie o rzeczywistości przedmiotu spostrzeżenia. Tak zwane, parejdolie np. nie są iluzjami w psychiatrycznym znaczeniu. Wpatrując się np. w chmury, w plamy testu Rorschacha, w stare mury lub korony drzew możemy się tam dopatrzyć twarzy i głów, postaci ludzkich lub zwierzęcych, a nawet całych scen, jednakże ani na chwilę nie padamy ofiarą pomyłki, która by nam kazała zapomnieć, że widzianych przez nas przedmiotów w rzeczywistości nie .ma. [przypisy: , odżywki do rzęs, gabinet ginekologiczny, olej kokosowy ]

Comments are closed.