psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Nowoczesna psychiatria

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Nowoczesna psychiatria nadal nie gardzi tymi psychologicznopsychopatologicznymi metodami badania. Co więcej, te metody badania są dzisiaj znacznie precyzyjniejsze niż dawniej. Sposoby te jednak bynajmniej nie wyczerpują diagnostyki psychiatrycznej. Psychiatria używa dzisiaj tych samych metod badania, co wszystkie inne specjalności lekarskie. Nowoczesny psychiatra musi być internistą, ponieważ mnóstwo zaburzeń psychicznych wyrasta z tła chorób wewnętrznych. Musi być również neurologiem, gdyż wiele jednostek chorobowych leży na pograniczu neurologii i psychiatrii, a nawet tam, gdzie chodzi o sprawę czysto psychiatryczną, trzeba za pomocą metod neurologicznych wyłączyć tło neurologiczne. Ogromną rolę odgrywają pomocnicze badania pracowniane, w szczególności badanie płynu mózgowordzeniowego.          Podstawową rolę w dzisiejszej klinice chorób psychicznych odgrywa pneumoencefalografia, dlatego ogromną, wciąż jeszcze w wielu środowiskach psychiatrycznych w kraju i za granicą niedocenianą doniosłość posiada neuroradiologia. Ściśle z tymi metodami wiążą się badania elektroencetalograficzne, angiograficzne i patofizjologiczne. Bez tych sposobów zdani bylibyśmy wyłącznie na psychologizowanie                          w przypadkach, w których przyczyna zaburzeń psychicznych jest natury organicznej. Te wspólne z innymi dziedzinami medycyny badania zapewniają psychiatrii nie tylko należyty poziom diagnostyki, ale rozstrzygają zarazem w naukowych podstawach prognostyki i lecznictwa.     Nie trzeba zresztą przypuszczać, ażeby wnikanie w przeżycia podmiotowe chorego było wyłącznie prerogatywą psychiatrii. W codziennym życiu lekarskim zapomina się, że wypytywanie chorego o jego samopoczucie, żądanie, aby opisał jak najdokładniej ból, świąd czy inne dolegliwości podmiotowe, że wszystko to należy do metod psychiatrycznych, stosowanych bez uświadomienia  sobie tego faktu przez każdego lekarza. [patrz też: chusteczki lateksowe, rehabilitacja domowa warszawa, prywatny gabinet psychologiczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: chusteczki lateksowe prywatny gabinet psychologiczny rehabilitacja domowa warszawa