psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Omamy halucynozy

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Niektórzy (np. u nas Chłopicki) odróżniają jeszcze tzw. halucynozy, rozumiejąc pod tą nazwą omamy, do których chorzy odnoszą się krytycznie, rozumiejąc chorobliwość swych przeżyć. Krytycyzm ten zachodzić musi oczywiście w chwili przeżywania omamów, a nie później. Czy naprawdę krytycyzm w chwili przeżywania omamów jest możliwy, w to raczej można wątpić, ale istotnie zdarza się, że chorzy o swoich omamach mówią krytycznie, w pełni świadomi ich chorobliwości. Czy to jest istotnie osobny gatunek omamów, to też nie jest pewne, Najczęściej spotykamy się     z tym, iż halucynujący chorzy z biegiem czasu, gdy cierpienie ich przebiega przewlekle, dochodzą do krytycyzmu w stosunku do swoich omamów, co do których rzeczywistości przedtem nie mieli wątpliwości. W ten sposób jednym i tym samym omamom mogą w różnych okresach towarzyszyć sądy realizujące różnego nasilenia, aż do powątpiewania w rzeczywistość doznawanych spostrzeżeń. Nazwa halucynozy jest o tyle nieszczęśliwie wybrana, iż Wernicke użył jej na określenie pewnego gatunku, psychozy, przebiegającej z omamami jako przodującym objawem, np. ostrej halucynozy alkoholowej. W praktyce owe halucynozy (w znaczeniu omamów) nie odgrywają dużej roli. Natomiast omamy rzekome są bardzo ważne. Omawiamy je w grupie omamów słuchowych, gdyż w innych modalnościach wątpliwe czy się zdarzają. Ma to swoje uzasadnienie teoretyczne. Mianowicie omamy słuchowe uważa się za omamy czynności mowy (Mourgue). Ponieważ mowa jest nierozerwalnie związana z myśleniem, dlatego w psychopatologii, jeśli myśl staje się głośna, przejawia się ona pod postacią słowa mówionego i słyszanego, czyli właśnie pod postacią omamu rzekomego. Omamy czuciowe, czyli dotykowe (hallucinationes tactiles), i zbliżone do nich omamy ustrojowe        (h. proprioceptivae) albo ruchowoczuciowe (h. kinaestheticae) dotyczą spostrzeżeń, dokonanych na podstawie czuć dopływających ze skóry,        z narządów wewnętrznych, z narządu ruchu, a także z narządów płciowych h. sexuales), z przedsionka (h. vestibuares) itd. [więcej w: zespół abstynencyjny leczenie domowe, przeglądarka internetowa skierowań do sanatorium, strefy tętna kalkulator ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: przeglądarka internetowa skierowań do sanatorium strefy tętna kalkulator zespół abstynencyjny leczenie domowe