psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Znaczenie projekcji pochodzącej z psychologii

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Nazwa projekcja (rzutowanie) pochodzi ze słownictwa przebrzmiałych kierunków psychologicznych, przystosowana została jednak do potrzeb nowoczesnej psychologii klinicznej. Dostarczając badanemu podniet mniej zróżnicowanych lub niezupełnie określonych, np. plam, obrazków, niedokończonych zdań itd., wyzwalamy u niego treści psychiczne znamienne dla jego osobowości, charakteru, temperamentu, umysłowości, albo nawet pewne jakości patologiczne, np. urojenia. Badany wypowiada się tu swobodnie, gdyż pośrednio. Na podstawie tych wypowiedzi możemy ustalić rodzaj i treść bodźców,  przez badanego spośród różnorodnych oddziaływań zewnętrznych. Możemy też określić zakres natężenia i kierunku jego przeżyć wyobrażeniowych i uczuciowych, a także przewidzieć kierunek i nasilenie odczynów w postępowaniu                  i działaniu. Jest również możliwe stwierdzić tą drogą pewne zaburzenia poszczególnych dziedzin osobowości, a szczególnie wyświetlić naturę czynników reaktywnych, które odegrały rolę chorobotwórczą. Ze stanowiska pawłowizmu może tu chodzić np. o wyświetlenie bodźców, które odegrały rolę podniet warunkowych w patogenezie .psychonerwicy. Sposobami psychologii klinicznej możemy badać albo stan aktualny, albo przeszłość badanego pod kątem retrospekcyjnorozwojowym. W tym ostatnim wypadku odtwarzamy początek i przebieg danego zjawiska oraz jego zależność od czynników wrodzonych i środowiskowych. Za przykład może tu służyć wywiad psychiatryczny. Badanie stanu aktualnego daje nam zasadniczo przekrój psychiki w danym okresie. Aby poznać rozwój psychiczny osobnika, musimy sięgnąć w przeszłość możliwie jak najdalej .. Mając obraz dynamiki rozwojowej osobnika, możemy wyrobić sobie sąd nawet o przyszłości życiowej badanego. [hasła pokrewne: badanie ana cena, elvita rejestracja, lidocaini hydrochloridum]

Tags: , ,

No Responses to “Znaczenie projekcji pochodzącej z psychologii”

  1. Nataniel Says:

    czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

  2. Patryk Says:

    [..] Cytowany fragment: anatomia palpacyjna[...]

  3. Tymon Says:

    Co można zrobić zanim karetka dotrze,jak takiej osobie pomóc ?

Powiązane tematy z artykułem: badanie ana cena elvita rejestracja lidocaini hydrochloridum