Kolejnosc badania nigdy nie przebiega

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kolejność badania nigdy nie przebiega według strychulca, którego pragnęli- byśmy się trzymać z góry. Wiele zależy bowiem od współpracy chorego. Do- świadczeni psychiatrzy mają wprawę w prowadzeniu z chorym rozmowy w taki sposób, aby wyszły na jaw wszystkie objawy. Natomiast początkujący stoi zazwyczaj bezradny i nie wie, od czego zacząć i w jakim kierunku zmierzać. Poniżej podane zestawienie objawów, zresztą dalekie od zupełności, jest po- trzebne początkującemu, ale i doświadczonemu przydatne. Aby zadawać cho- remu celowe pytania, trzeba najpierw pytania te postawić samemu sobie: jak u chorego wyglądają czynności psychiczne te czy owe? Rozpoczynamy najpierw od oglądu zewnętrznego, potem stopniowo staramy się wniknąć w chorego co- raz głębiej. Staramy się z chorym prowadzić jak naj swobodniejszą rozmowę, notując sobie w pamięci objawy, które dostrzegliśmy przyglądając się cho- remu lub słuchając jego odpowiedzi. W swobodnej rozmowie nie można się trzymać podanej poniżej kolejności, chociaż o ile możności staramy się o to. Celem naszych wysiłków jest uzyskanie pewnego kompletu objawów, na któ- rym będzie można oprzeć rozpoznanie. Historia choroby może zawierać frag-. menty dostrzeżonych objawów w kolejności ich ujawniania się. Powstaje w ten sposób opis objawów chorobowych, który nie powinien jeszcze koniecznie su-. gerować ostatecznego rozpoznania. Streszczając wyniki badań, powinniśmy na końcu zestawić w pewnej przejrzystej kolejności wszystko cośmy stwierdzili, wypowiadając się zarówno co do objawów dostrzeżonych, jak i co do tych, których nie udało nam się stwierdzić. Powstaje w ten sposób .status praesens psychicus. Powinien on zawierać dane, dotyczące różnych stron życia psychicznego i jego przejawów prawidłowych lub chorobliwych. Najlepiej jest pogrupować objawy w taki sposćb, aby uwidoczniły się poszczególne czynności psychiczne lub ich związki. [przypisy: , logopeda warszawa, olejowanie włosów, rehabilitacja ]

Comments are closed.