psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Dwie grupy przypadków obciążenia dziedzicznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Koller porównał obciążenie dziedziczne w dwóch grupach przypadków: chorych i zdrowych psychicznie po 370 przypadków. W obu grupach uwzględniał on u przodków przypadki chorób umysłowych i nerwowych, udary mózgowe, alkoholizm, otępienie starcze, zaburzenia charakterologiczne i samobójstwa. Okazało się, że chorzy umysłowo obciążeni byli w 76,8l()o, a zdrowi w 59IJo. W obu grupach przypadki udaru mózgowego, otępienia starczego i większość chorób nerwowych występowały w tym samym mniej więcej odsetku, natomiast pewne różnice w odsetkach dotyczyły psychoz u przodków oraz zaburzeń charakterologicznych. Już w tej pierwszej statystyce uderzający był wysoki odse- tek obciążenia dziedzicznego u ludzi zdrowych psychicznie, odsetek nie wiele mniejszy od odsetka obciążenia dziedzicznego psychotyków. Diem oparł się na materiale znacznie większym, gdyż zbadał obciążenie dziedziczne 2515 chorych i 1193 zdrowych psychicznie osób. Wyniki były jeszcze bardziej zastanawiające, mianowicie u chorych odsetek wynosił 77, a u zdrowych 66,9. Autor ten dokonał ponadto podziału danych statystycznych na dwa dalsze odłamy. W każdej z grup wyosobnił mianowicie obciążenie dziedziczą e bezpośrednie, a więc ze strony rodziców, oraz pośrednie, tj. ze strony odleglejszych przodków,  tutaj zaszła niespodzianka, mianowicie bezpośrednie obciążenie wynosiło u chorych 50-70%, u zdrowych 33%, natomiast pośrednie u chorych 20-28%, podczas gdy u zdrowych 34%. Po ogłoszeniu tej        statystyki Wagner Jauregg wyraził żartobliwy pogląd, że widocznie obciążenie chorobami psychicznymi ze strony wujów, ciotek i dziadków raczej  uodparnia potomstwo przeciw tym chorobom. Jak zjawiska te pogodzić z teorią Mendla? Do podobnych wyników w kilka lat później doszedł Jolly, po czym na długi czas o statystykach tych nie wspominano, aż w nowszych czasach zaczyna się budzić zrozumienie                   dla stwierdzonych wówczas faktów. Nie przywiązujemy też dzisiaj tak dużego jak dawniej znaczenia do obciążenia dziedzicznego, gdyż istotnie znaleźć je można w rodowodzie wielu ludzi zupełnie normalnych. Przy zbieraniu wywiadów w tym kierunku natrafiamy na wiele trudności, pochodzących stąd, że ludzie przeważnie wstydzą się przypadków choroby psychicznej w rodzinie i zatajają je nie tylko wobec lekarza, ale i wobec członków rodziny, którzy niejednokrotnie po prostu o faktach tych nie wiedzą. Przy zbieraniu wywiadu o obciążeniu dziedzicznym u ludzi normalnych liczyć się trzeba z zatajeniem prawdy, gdyż udzielający wywiadu nie zawsze rozumie powody  dla których miałby wtajemniczać kogoś obcego w sekrety rodzinne. Hitlerowskie prześladowania osobników wykazujących choroby dziedziczne                  i ich rodzin, wraz z rasistowskim mitem czystości krwi, pogorszyły tylko warunki uzyskania obiektywnych danych statystycznych. Toteż, gdy dzisiaj w przypadku choroby psychicznej stwierdzamy obciążenie dziedziczne, powinniśmy pamiętać, że i materiał kontrolny ludzi zdrowych mógłby zapewne zawierać zbliżone dane, gdyby się je udało zdobyć. [przypisy: zaburzenia przetwarzania sensorycznego, elvita e rejestracja, elvita jaworzno rejestracja ]

Tags: , ,

No Responses to “Dwie grupy przypadków obciążenia dziedzicznego”

 1. Accidental Genius Says:

  takie czasy nastały i gotujemy się w falach radiowyc

 2. Norbert Says:

  Article marked with the noticed of: integracja sensoryczna[...]

 3. Mikołaj Says:

  wynik badania poziomu glukozy wymagał od razu konsultacji z diabetologiem ?

 4. Mikołaj Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Psychoterapia Gliwice[...]

 5. Nacho Says:

  nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

Powiązane tematy z artykułem: elvita e rejestracja elvita jaworzno rejestracja zaburzenia przetwarzania sensorycznego