psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Historia sukcesu Advantage Medicare – Wyjście poza różnicę kosztów

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Ciągłe obawy dotyczące deficytu federalnego skupiły większą uwagę na niezrównoważonej trajektorii wydatków Medicare i potrzebie reform. Jednak wielu decydentów zdaje się ignorować lekcje tego, co może być największym źródłem innowacji w świadczeniu opieki w Medicare: Medicare Advantage, która subsydiuje prywatne alternatywy dla Medicare w opłatach za usługę. W ubiegłym roku jeden na czterech beneficjentów Medicare był w planie Medicare Advantage. Program Medicare Advantage jest często błędnie reprezentowany. Ponieważ płatności rządowe na rzecz tych planów były średnio o 10% wyższe niż w przypadku Medicare w ubiegłym roku, krytycy twierdzą, że administrowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem rządu jest z natury tańsze niż subsydiowanie prywatnego ubezpieczenia. Twierdzą oni, że w związku z tym zwiększenie roli prywatnych planów w Medicare – pomysł, który uzyskałby wsparcie dwustronne wraz z wprowadzeniem propozycji reform przez przedstawiciela Paula Ryana (R-WI) i senatora Rona Wydena (D-OR) – byłby niepotrzebnie drogi. Ale zbadanie sposobu, w jaki rząd oblicza płatności na plany Medicare Advantage, ujawnia wady tego argumentu.
Plany Medicare Advantage przesyłają oferty do Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS). Plany te obejmują organizacje opieki zdrowotnej (65% rejestracji Medicare Advantage w 2011 r.), Organizacje preferowanych dostawców (27%), prywatne plany opłat za usługi (5%) i inne rodzaje planów (3%), musi obejmować te same usługi, co tradycyjne Medicare. Stawka to kwota, którą plan przewiduje, że wyda w nadchodzącym roku na pokrycie tych usług dla przeciętnego użytkownika w danym hrabstwie.
CMS porównuje każdą ofertę nie z innymi ofertami, ale z benchmarkami powiatowymi – maksymalną kwotą, jaką rząd zdecydował się zapłacić plan Medicare Advantage za każdego zarejestrowanego użytkownika rocznie w tym hrabstwie. W rzadkich przypadkach, gdy oferta przekracza poziom odniesienia, rząd płaci planowi kwotę benchmarku, a osoby wpisane do planu płacą resztę.
Gdy stawka jest niższa od wartości wzorcowej, rząd płaci planowi wartość oferty plus rabat w wysokości 75% różnicy między tymi dwoma. Na przykład, jeśli abonament obejmuje 800 USD, a benchmark wynosi 1000 USD, rząd płaci plan w wysokości 950 USD. Plan musi zwrócić rabat (150 $ w tym przykładzie) dla zarejestrowanych jako pewną kombinację obniżonych składek, obniżonego podziału kosztów i pokrycia dodatkowych usług.
Wartości wzorcowe są obliczane na podstawie kwoty, jaką rząd wydaje na opłaty za usługę za każdego zarejestrowanego w roku w każdym hrabstwie i dostosowując się do określonych cech hrabstwa. Plany Medicare Advantage muszą gwarantować dostęp do lokalnych lekarzy poprzez negocjowanie umów z lekarzami w celu przyłączenia się do ich sieci, poza których osoby opłacające opiekę płacą więcej za opiekę (podczas gdy Medicare z opłatą za usługę po prostu ustala ceny, które płaci lekarzom). Zanim ustawa o modernizacji Medicare (MMA) została uchwalona w 2003 r., Poziomy odniesienia w okręgach z niewielką liczbą dostawców były zbyt niskie, aby umożliwić plany utworzenia sieci dostawców, ponieważ dostawcy korzystali z monopolu w negocjacjach umów. Podnosząc poziomy referencyjne co najmniej tak wysokie, a często znacznie wyższe niż wydatki rządowe na opłaty za usługi Medicare w każdym hrabstwie, MMA zagwarantowało do 2006 r., Że wszystkie hrabstwa będą miały prywatne plany.
Każdego roku pomiędzy 2006 a 2011 r. Poziomy referencyjne wynosiły średnio co najmniej 112% wydatków rządowych na Medicare w systemie Medicare
[więcej w: strefy tętna kalkulator, tonik z zielonej herbaty, omamy rzekome ]

Tags: , ,

No Responses to “Historia sukcesu Advantage Medicare – Wyjście poza różnicę kosztów”

 1. Elena Says:

  Sugeruje poczytać o nietolerancji i alergiach

 2. Old Regret Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do medycyna choroby[...]

 3. Natan Says:

  z wyrostkiem nie ma żartów

 4. High Kingdom Warrior Says:

  [..] Cytowany fragment: suplementy[...]

 5. Pola Says:

  to lepiej na wszelki wypadek wyciąć

Powiązane tematy z artykułem: omamy rzekome strefy tętna kalkulator tonik z zielonej herbaty