psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Druga cecha procesów myślowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Drugą cechą procesów myślowych jest możliwość poznania uogólnionego. Związek między dwoma faktami nie jest jednorazowy, jest powtarzalny, a to dzięki ogólnym właściwościom poznawanej rzeczywistości. Wyniki swych spostrzeżeń człowiek uogólnia widząc cechy dotyczące całej grupy przedmiotów czy zjawisk podobnych. Dopiero dzięki tej drugiej właściwości mamy prawo mówić  o poznawaniu związków przyczynowych. Pozwala to człowiekowi na poznawanie rzeczy, których bezpośrednio nie spostrzegł, a nawet na przewidywanie przyszłego biegu wypadków   i skutków własnych działań. Poznawanie ogólnych cech. rzeczy oraz odnajdywanie stałych związków     i stosunków między nimi są to niewątpliwie jakości psychiczne, znamionujące umysł człowieka. Myślenie normalnego człowieka jest związane integralnie z mową. Myślimy  z reguły słowami i przekazujemy drugim ludziom swoje myśli za pomocą słów. W tym drugim przypadku, gdy uzewnętrzniamy swoje myśli, mamy do czynienia   z mową zewnętrzną. Gdy bezdźwięcznie, tylko wewnętrznie używamy mowy jako narzędzia myślenia, mamy do czynienia z mową wewnętrzną. Mowa wyraża zresztą nie tylko myśli, ale i inne zjawiska psychiczne, przede wszystkim uczucia. Dzięki mowie mamy przede wszystkim możność wnikania w życie psychiczne innych ludzi. Nie wynika       z tego bynajmniej, aby procesy myślenia miały się sprowadzać wyłącz- nie do mowy. Głuchoniemi i głuchociemni też myślą, chociaż ich porozumiewanie się      z otoczeniem za pomocą mowy dźwiękowej nie jest możliwe. U kalek tych wytwarza się jednak, zwłaszcza jeżeli je kształcimy, również jakaś mowa, oparta na znakach czy symbolach z zakresu innych zmysłów. Bez względu na rodzaj mowy, sama myśl jest w swojej istocie zawsze jednym i tym samym. W przypadkach afazji może być uszkodzony aparat psychoruchowy lub psychosensoryczny mowy, mimo to procesy. myślowe mogą przebiegać prawidłowo, tak że chorych tych nie uznaje się za umysłów o chorych. Cierpi tu jednakże sam aparat wykonawczy myślenia, wskutek czego mowa wewnętrzna nie przeistacza się w zewnętrzną. [więcej w: lek bez recepty na uspokojenie, charakteropatia, tonik z zielonej herbaty, tonik z zielonej herbaty warszawa ]

Tags: , , ,

No Responses to “Druga cecha procesów myślowych”

  1. Grzegorz Says:

    Dieta jest ważna,

  2. Tola Says:

    [..] Cytowany fragment: dom opieki Kraków[...]

  3. Bugger Says:

    Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

Powiązane tematy z artykułem: bimber hobby charakteropatia lek bez recepty na uspokojenie tonik z zielonej herbaty