Dla poparcia celów politycznych stworzono

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dla poparcia celów politycznych stworzono niby-nau- kową teorię wyższych i niższych ras ludzkich. Mit najwyższej i czystej fasy germańskiej musiał mieć podbudowę teoretyczno-biologiczną. Znaleziono ją w niezmiennych, nieśmiertelnych genach, które rozstrzygają o przynależności albo do rasy panów, albo do rasy niewolników. Geny chorobonośne prowadzą do zwyrodnienia rasy. W imię tych twierdzeń wydawano ustawy steryliza- cyjne, stosowano eutanazję, mordowano miliony ludzi przynależnych do ras – “niższych”, mordowano też tysiące psychicznie chorych. Z zakrojonych na olbrzymią miarę badań dziedziczności wyszły nader nikłe lub wprost błędne wyniki. Uznano, że pląsawica Huntingtona dziedziczy się według typu domi- nującego, a padaczka według typu recesywnego. Co do oligofrenii, to wielką jej część uznano za dziedziczącą się wedlug typu recesywnego, chociaż lekkie jej postacie miałyby się dziedziczyć i według typu dominującego. Podobnie cyklofrenia miałaby się dziedziczyć według jednego i drugiego typu. Co do schizofrenii zdania były podzielone, przeważało jednak zdanie, że głównie mamy tu do czynienia z typem recesywnym. Te same zasady usiłowano na- ciągnąć i do psychopatii.. Wyniki -tych badań starano się poprzeć rozległym: materiałem statystycznym, którego wymowa była zresztą pełna sprzeczności. Najstarsze . zestawienia statystyczne, które zadawały kłam zastosowalności praw Mendla do badań dziedziczności chorób psychicznych, pochodzą od Kol- lera (1895) i Diema (1905), a następnie od Jollyego (1913). Wyniki tych sta- tystyk do tego stopnia urągały prawom Mendla, że uległy przeoczeniu, czy też zapomnieniu. [patrz też: , kosmetyki naturalne, integracja sensoryczna, sklep kolagen ]

Comments are closed.