psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Czyny impulsywne

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Czyny impulsywne nie muszą jednak bynajmniej przebiegać z jakościową zmianą świadomości. W przypadkach tych nie ma nie- pamięci. Przestępca może szczegóły dokonanego czynu Opisać jak najdokładniej. nie potrafi tylko wyjaśnić, dlaczego w danej chwili nie uświadamiał sobie karalności i następstw czynu. W niektórych przypadkach nie można nawet stwierdzić wybitniejszego zwężenia pela świadomości. Osobniki te popełniają czyny impulsywne, np. ekshibicjonizm, usiłowanie gwałcenia, czyny nierządne z nieletnimi, kradzieże, ci nawet zawilsze przestępstwa w taki sposób, jak gdyby w chwili dokonywania tych czynów rozumieli znaczenie czynu i byli zdolni kierować swoim postępowaniem. Skłonności te, których nie było przed przejściem zapalenia mózgu, da się wytłumaczyć tylko obniżeniem uczuciowości wyższej pochodzenia organicznego. Trudności orzecznictwa psychiatrycznosądowego są szczególnie duże tam, gdzie nie ma otępienia. Sądowi trudno jest wówczas dowieść, że chodzi o chorobę psychiczną, ograniczającą w znacznym stopniu lub nawet znoszącą zdolność kierowania postępowaniem. Jest to jedno z najtrudniej szych zagadnień diagnostyki psychiatrycznej ze względu na podobieństwo do psychopatii, nikle zazwyczaj objawy neurologiczne oraz niedostateczne dane wywiadów. [przypisy: zatrucie talem, asmed, zalecenia po wyrwaniu zęba, przegladarka skierowan sanatoryjnych ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: asmed przegladarka skierowan sanatoryjnych zalecenia po wyrwaniu zęba zatrucie talem