psychiatra warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Życiorys chorego na mnogie glejaki mózgowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Celem zobrazowania na przykładzie ogniskowych zaburzeń psychicznych warto przytoczyć tu in extenso życiorys, napisany przez chorego,           u którego stwierdzono mnogie glejaki mózgu. Urodziłem się  Kieleckim ,ukończyłem gimnazjum. Po upływie ukończeniu szkoły wstąpiłem u do wojska polskiego. Zwolniłem się do cywila . Po roku 1950 wstąpiłem  do cywila w charakterze charakterze  roboty cywilnej wstąpiłem na budowlę, żebym mógł pić przez wódkę, ale lepszą. Później z budowli się zwolniłem i powędrowałem do  Sopotu.Gdzie tam Służyłem do roku 1952 . W powyższym piśmie widzimy mnóstwo ogniskowych zaburzeń mowy z licznymi iteracjami o typie logoklonii i paligrafii. O ile początek idzie jeszcze dość składnie, o tyle już wkrótce pojawia się znużenie, które narasta im bliżej końca “życiorysu”. To narastające znużenie, wyrażające się coraz większą liczbą pomyłek, odpowiada krzywej męczliwości Kraepelina. Błędy ortograficzne trzeba również przypisać zaburzeniom dysgraficznym o typie agramatyzmu. [hasła pokrewne:  psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa ]

Comments are closed.