Celem zobrazowania na przykladzie ogniskowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Celem zobrazowania na przykładzie ogniskowych zaburzeń psychicznych warto przytoczyć tu in extenso życiorys, napisany przez chorego, u którego stwierdzono mnogie glejaki mózgu: Życiorys. Urodziłem się dn. 6. I. w Opatewie Kieleckim (m ma cztery laseczki) ukończyłem (również m o czterech laseczkach) 4. Ginmazijum (6 stycznia data ta jest przekreślona). Po upływie ukończeniu szkoły wstąpitym ustąpiłem do wojska polskiego w harakterze jako elewa polskiego polsko. Jako elew wstąpiłem do wojska polskiego do do orkiestry 71 p.p. i tam przesłużyłem do roku 36 p.p. oraz 36 r. Oraz 3. p. ulżanow. We czwartek wstąpiłek do wojska niemieckiego do wojska niemiec- kiego, To znaczy byłem powolany do wojska niemieckiego, Posłużytern 1 m czasu i wstąpiłem do cywila. Po wpiływie (jakiś wyraz przekreślony) czasu zostałem zwol- niłem się do cywila gdzie posłużyłem rok czasu. Przeptu- pracowałem 4 lata cywila w cywila. Po wstąpiłem do popoprz poztaniu. Przystaniu. Poprzystariiu. Powstaniu, Powstaniu, Wstąpiły m (m o czterech laseczkach), do wojska Polskiego 4 pp, (Cztr p p, ul. (Czt) C.M.W. w orkiestrze. Po wystąpiniu do do orkiestry polskiego cywila wstąpieniu do orkiestry wystąpi m cywila cywila polskiego cylala. polskiego w hawka kerze cywila polskiego. W harakterze personalnego. Rok czasu, Po zwolnieniu z tam- tąd dotąd do tąd. Zwolniłem się do cywila w 1950 1950 roku. Po roku 1950 wstąpiłem wstąpiłem do cywila w charakterze charakterze posłużyłć się (się) się na służyć roboty cywilnej gesboty górboty wstąpiłem na budowlę, żebym mial pić przez wódkę, ale leprą. Później z budowli się zwolniłem i powędędrowałem do B.W.M. w Sopocie W Sopocie. wstąpocie wstąpiłem. Gdzie tam Służyłem do roku 1952 (2 poprawione na 5) r. Przepraszam do roku 1955. Po wystąpieniu (z zzwojska) (z cywila gdzie prze prze przeniosłem się do P.M.P. i Zarobiłem w, tej przez tej miesiąc 1 tysiąc złoty, Po wtyrn (m ma znowu 4 pałeczki) upływie (wpł.) upływie wstąpilynn pływie poprzy- tyn przy przyprzyłypie wstąpiłynn do (orkiestry) (Do orkieśtry) garderoby (Orkiestry szkoły podchorążyż) Opjulem. posadę woźnego w Wyższej Szkole szkole Muzycz- nego, Ojułern posadę skiedy dy kiedy kiedy. 15 Paźdiernika 1 praz. 1 Kiedy raz. czesliśmy, 1 paczeslinny 2 razy i 3 razy. i później. 2 razy i końcem i miesiąc wpisz- talu. W powyższym piśmie widzimy mnóstwo ogniskowych zaburzeń mowy z licz- nymi iteracjami o typie logoklonii i paligrafii. O ile początek idzie jeszcze dość składnie, o tyle już wkrótce pojawia się znużenie, które narasta im bliżej koÓca “życiorysu”. To narastające znużenie, wyrażające się coraz większą liczbą po- myłek, odpowiada krzywej męczliwości Kraepelina. Błędy ortograficzne trzeba również przypisać zaburzeniom dysgraficznym o typie agramatyzmu. Fotokopia tego pouczającego pisma zamieszczona jest na ryc. 61. [hasła pokrewne: , trener personalny, Zdrowa żywność, odwrócona osmoza ]

Comments are closed.