psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Badanie tych samych zjawisk

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2018

Badanie tych samych zjawisk u człowieka napotyka ogromne trudności, gdyż doświadczeniach nie może być mowy. Tak jak nikt dotąd bezpośrednio na człowieku nie dowiódł słuszności praw Mendla, tak samo nikt nie miał możności wykazania, że mutacje istotnie zachodzą          u człowieka. Wszystkie wnioski w tych zagadnieniach opierają się na analogii lub mają charakter niepewnych dowodów pośrednich opartych na badaniach genealogicznych, badaniu rodzin, bliźniaków itd. Mimo pewności siebie, jaka przebija z wielu prac mendelistów, nikt nie udowodnił, że zachodzi u człowieka zjawisko rozszczepienia się i łączenia czynników dziedzicznych w szeregu pokoleń, z występowaniem    odpowiednich fenotypów w klasycznych stosunkach liczbowych (Pieńkowski). Dowodów na istnienie mutacji u człowieka jest jeszcze mniej. Niemniej przyjmuje się, że człowieka można pod tym względem porównać ze zwierzętami udomowionymi, u których mutacje są częstsze niż u szczepów dzikich. Przeważnie chodzi tu o mutacje patologiczne, co wyraża się zmniejszoną odpornością i gorszym przystosowaniem do warunków życia. Łatwiej jest u człowieka stwierdzić cechy chorobliwe niż nowe cechy prawidłowe. Dlatego też wśród cech dziedzicznych powstałych u człowieka drogą mutacji więcej można powiedzieć o. cechach chorobliwych. Nie wynika z tego, jakoby wszystkie mutacje miały prowadzić do wytworzenia cech patologicznych. Zdaniem niektórych cecha powstała drogą mutacji wymaga dużo czasu, mianowicie co najmniej pięciu pokoleń                      i małżeństwa wśród krewnych, aby pojawiły się cechy patologiczne. Przyjmuje się np., że głuchoniemota, choroba Friedreicha i karłowatość dziedziczna powstały przez utrwalenie dziedziczne cech nabytych jeszcze w XVII wieku. Niektórzy widzą w mutacjach istotną przyczynę          powstawania chorób dziedzicznych. Mogą one zależnie od swego charakteru albo łepiej przystosować .do życia, albo prowadzić do zwyrodnienia. W warunkach dzikich mutacje szkodliwe zmniejszają zdolność do życia, wskutek czego osobniki te drogą selekcji i doboru naturalnego wymierają . [patrz też: zaburzenia przetwarzania sensorycznego, oddział dzienny psychiatryczny, elvita jaworzno rejestracja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elvita jaworzno rejestracja oddział dzienny psychiatryczny zaburzenia przetwarzania sensorycznego