Badanie aprakcji. Apraksja innerwacyjna wychodzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie aprakcji. Apraksja innerwacyjna wychodzi na jaw, gdy po- lecimy choremu wykonywać czynności wymagające zręczności, jak szycie, kra- janie nożyczkami; gwizdanie, mlaskanie, przetykanie, wykonywanie określonych min itd. Przy apraksji ideokinetycznej nie udają się choremu proste czynności w ich zwykłej kolejności, np. związanie krawata, wciągnięcie obuwia, zapalenie pa- pierosa, pewne gesty itd. Apraksję ideacyjną wykrywamy polecając choremu wykonać czynności zło- żone wymagające zaplanowania, np. pościelenie łóżka, nakrycie stołu, posłu- żenie się kluczami, wlanie wody do szklanki, wciągnięcie i zzucie obuwia itd. Z apraksją twórczą chory zdradza się, gdy mu każemy figury geometryczne narysować, ułożyć z elementów lub ułożyć według wzoru.
ZABURZENIA ZDOLNOŚCI RACHUNKOWYCH (AKALKULIA) Nie mamy tu na myśli ogólnych objawów uszkodzenia mózgu w rodzaju za- burzeń zdolności zapamiętywania, wzmożonej przerzutności uwagi itd. Chodzi natomiast o odmianę agnozji wzrokowej występującą przy uszkodzeniu le- wego bocznego obszaru ciemieniowo-potylicznego, mianowicie gyrus angularis. U słuchowców, u których czynności liczenia i potrzebne do tego skojarzenia wiążą się ze wspomnieniami dźwięków słownych, występuje akalkulia często w przypadkach afazji sensorycznej. U ludzi, u których czynności rachunkowe przebiegają według typu słowno-ruchowego, akalkulia wiąże się często z afazją ruchową.
OGNISKOWE ZABURZENIA MOWY I PISMA Nie mamy tu oczywiście na myśli zaburzeń psychicznych, które przejawiają się w mowie i piśmie przy nie uszkodzonym aparacie neurologicznym tych czynności. U praworęcznych mowa zależy od odpowiedniej okolicy w lewej półkuli mózgowej. Na obszar, ten składa .się: a) tzw. ośrodek Wernickego w tylnej trzeciej części pierwszego za- . krętu skroniowego z przyległym płatem ciemieniowym; b) tzw. ośrodek Broca w tylnych dwóch trzecich dolnego zakrętu czo- łowego, pas triangularis i opecularis. Do obszaru tego czasem należy sąsia- dująca część przedniego zakrętu centralnego i przedniej wyspy; c) sama wyspa (insula). [więcej w: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, kosmetyki naturalne, olejek cbd ]

Comments are closed.